Bütün çiftler mutlu bir aile olmak için evlenir ama çeşitli nedenlerle hayalleri gerçekleşmez. Giderek aile içinde problemler büyür. Aile içi şiddet, anne-baba ve çocuk arasında yaşanan gerilimler, çiftlerdeki cinsel sorunlar ailedeki her bireyin ruh sağlığının bozulmasına neden olur.

aile terapisi

Aile terapisi, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkisini ele alarak daha sağlam ilişikler kurulmasına ve sorunları çözebilme yeteneğini kazanmalarına yardımcı olur. Sorunların ortaya çıkmasında ve çözümünde her aile bireyinin bir rolü olduğu anlatılmaya çalışılır.

Konusunda eğitim almış profesyonel bir aile terapisti ise, ailede sağlam ilişiklerin geliştirilmesi konusunda ve sosyal uyumun gerçekleşmesi konusunda aileye yardımcı olacaktır. Pakua psikolojik danışmanlıktan aile terapisi konusunda en iyi yardımı alabilirsiniz.

Yorum Yok