Sağlıklı olmak, mutlu ve insanca yaşamakla eş değerdir bir kavramdır. Gerçekten de sağlık, mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliğidir.

Bu nedenle bir yakınımızdan ayrılıp giderken “sağlıcakla Kal.” ya da olumsuz bir davranışla karşılaştığımızda “Sağlık olsun.” , “Her şeyin başı sağlık.” gibi sözlerle sağlıklı olmanın her şeyden önce geldini vurgulamak isteriz.

Çünkü, insan olarak çalışmak, üretmek, böylece kendimize ve çevremize yararlı olmak temel amacımızdır. Bunun da ancak sağlıklı bir yaşamla sağlanabileceğini biliriz ama sağlıklı olmak ne demektir? Hangi insanlar sağlıklıdır yada değildir?

Sağlık kavramı kişilere, toplumlara, ülkelere ve zamana göre değişebilir. Bazı insanlar sıkça karşılaştıkları baş ağrılarını önemsiz bir durum olarak görebilir. Oysa baş ağrısı yaşanan ortamın havasının kirliliği, gürültü kirliliği vb. bir durumdan kaynaklanabilir. Beyin tümörü gibi önemli bir hastalığın belirtiside olabilir.

sağlık nedir

sağlık nedir

Açken miğde ağrısı hisseden bir kişi, bu ağrının açlıktan kaynaklandığını düşünebilir, normla bir durum olarak değerlendirip önem vermeye bilir. Gerçekte bu ağrı gastrit yada ülser gibi önemli bir hastalıktan kaynaklanabilir.

Ekonommik, sosyal, kültürül vb. nedenlerle oluşan pisikolojik sıkıntılar bazı toplumlarda gerçici ve olağan bir durum olarak görülebilir. Oysa bu durum ruhsal bir hastalık belirtisi olabilir.

Gelişmiş yada az gelişmiş ülkelerdeki anlayışa göre, ölmeyecek kadar beslenmek; tifo, kolera gibi salgın hastalıklara yakalanmamak sağlıklı sayılmak için yeterli görülür. Zamanla beslenme koşulları ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine bağlı olarak sağlıklı olma anlayışı da değişir.

Ancak gelişmiş ülke insanlarının bir kısmında, yanlış bir alışkanlık olan aşırı yağlı ve karbonhisdratlı besinlerle tekdüze beslenme, hareketsizlik, sigara ve alkol kullanımı çok fazladır.

Yapılan araştırmalar göre kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi durumların bu olaylara bağlı olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. Hekimler bu durumu refah hastalığı olarak nitelendirirler.

Görüldüğü gibi sağlık, kişilere, toplumlara, ülkelere ve zamana göre değişmektedir. İnsan her yerde insan olduğuna göre sağlık toplumlara, yörelere ve kültürlere göre değişen bir kavram olmamalıdır.

Sağlığın, herkesin kabul edeceği, evrensel bir kavram olmalıdır. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü ( World Healt Organization=WHO) sağlığı tanımlarken, aşağıda sıralanan üç temel niteliği ölçü olarak alır.

*Bedensel İyilik: Vücüdu oluşturan doku ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali,

*Ruhsal İyilik: Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali.

*Sosyal iyilik: Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir.

Yorum Yok